V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie. Obsluha motorových vozíkov: * Obsluhovať motorové vozíky môže iba osoba ktorá vlastní preukaz na obsluhu príslušného zariadenia v zmysle zák. 124/2006 Z.z. * STN 26 8805 rozdeľuje motorové vozíky podľa druhu pohonu podľa výšky zdvihu a podľa ovládania . Školenia vykonávame na všetky druhy motorových vozíkov. Pozrite si preukaz, ktorý obdržíte po absolvovaní kurzu na obsluhu motorového vozíka ako aj rozdelenie motorových vozíkov. Predpoklady pre zaradenie do kurzu V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu: - vyplnená prihláška:     Žiadosť - Prihláška do kurzu - vek 18 rokov - zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu - foto 3x3,5 mm Pre zaradenie do kurzu nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz. Kurzy vrátane skúšok na uvedené činnosti zabezpečujeme v našich priestoroch školiaceho strediska ako aj vo Vašich priestoroch.   Ďalšie potrebné školenia: pravidelné opakované vzdelávanie - oboznamovanie dľa interných predpisov organizácie aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) na predĺženie platnosti preukazu (zákon 124/2006 Z.z § 16. 1 x za 5 rokov) Upozorňujeme na potrebu opakovaného vzdelávania alebo AOP v stanovených termínoch, dľa našej evidencie. Ďalej ponúkame: Poradenstvo v oblasti motorových vozíkov Vykonávanie pravidelných ročných technických prehliadok vrátane evidencie   Doplnkové školenie vodičov na obsluhu plynového zariadenia motorových vozíkov s pohonom LPG  Doplnkové školenie na nabíjanie a výmenu batérii v motorových vozíkoch ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozdelenie motorových vozíkov: Triedy: I. Elektrické vozíky II. Vozíky so spaľovacím motorom Druhy: A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené ručne vedené B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s pákovým riadením C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačené s volantovým riadením D - vysokozdvíhacie ručne vedené E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 ton W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 ton G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou Z - špeciálne vozíky (napr. portálový vozík, vozík s výložníkom, vozík s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod.)   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Kontakt: Ján Arpáš, tel.č.: 0903 566 706, email: janarpas@gmail.com webdesign jarpi Kontakt: JARPI s.r.o. Školiace a revízne stredisko BOZP Vašinova 4496/81, 949 01  NITRA Kancelária: M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany Arpáš Ján mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) arpas.peter@gmail.com