V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie. Kurz je určený najmä (ale nielen) pre budúcich strojníkov - osoby obsluhujúce vybrané stavebné stroje a zariadenia: §  pri stavebných prácach - klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia, §  pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb - cestári, skládky tuhých odpadov, opravári pri odskúšaní technického stavu stroja a pod. VYBRANÉ STAVEBNÉ STROJE A ZARIADENIA Stroje a zariadenia na zemné práce (dozér, rýpadlo a hĺbidlo, nakladací a vykladací stroj, fréza a ryhovač, skrejper, rúrový ukladač, valec) Stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí (Betonárka. Autodomiešavače a automiešače. Čerpadlá betónových zmesí s výkonom nad 10 m3.h- 1.) Ostatné stroje a zariadenia (špeciálny motorový snehový stroj, kompresor)  Iné stavebné stroje a zariadenia (Špeciálne ťahače stavebných mechanizmov. Autogradery a gradelevátory. Stroje pre úpravu a spracovanie hornín. Pojazdné elektorcentrály s výkonom 32 kW (44 k) a viac. Stroje pre napínanie predpínacej výstuže. Obaľovacie súpravy živičných zmesí na 25t.h-1. Ukladače živičných zmesí (finišéry). Lomové vŕtačky. Vrtné súpravy, Stroje pre vŕtané piloty, Baranidlá, Vyťahovače, Napínacie zariadenia, Injektážne zariadenia.) Typy kurzov obsluhy všetkých typov stavebných strojov a zariadení: Základná odborná príprava Rozširovací kurz Opakované školenie (min. 1 x za 24 mesiacov) Aktualizačná odborná príprava (min. 1 x za 5 rokov) Žiadosť - Prihláška do kurzu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontakt: JUDr. Peter ARPÁŠ, tel.č.: 0911 607 607, email: arpas.peter@gmail.com webdesign jarpi Kontakt: JARPI s.r.o. Školiace a revízne stredisko BOZP Vašinova 4496/81, 949 01  NITRA Kancelária: M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany Arpáš Ján mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) arpas.peter@gmail.com