V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať zamestnancov s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj s okolnosťami, ktoré sa týkajú výkonu práce (ustanovenými pracovnými podmienkami), najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novými alebo zmenenými rizikami a ohrozeniami pri práci. Prevázdkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť u vodičov pred pridelením vozidla alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad vozidiel ich oboznámenie s týmito vozidlami (skúšobnou jazdou, praktickým oboznámením s návodom výrobcu na obsluhu vozidla, manipulačným zariadením pre nakládku a vykládku a pod.).    Školenie „vodiči motorových vozidiel“ je určené najmä (ale nielen) pre:    vodičov firemných (referentských) vozidiel,    vodičov z povolania, vodičov nákladnej prepravy, vodičov medzinárodnej prepravy,  vodičov autobusov,    vodičov traktorov,    vodičov pojazdných pracovných strojov,    opravárov a údržbárov.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kvalifikačné karty vodiča (KKV)  Ponúkame Vám školenie týkajúce sa vodičov, ktorí sú povinní  podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a  pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č.  280/2006 Z. z.") v znení neskorších právnych predpisov sa  podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému  výcviku.  Zákon č. 280/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a  vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej  kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementovania  SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  2003/59/ES z 15. júla 2003.  Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na:  vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1,  C+E, C1+E,  vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1,  D+E, D1+E.  Žiadosť - Prihláška do kurzu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontakt: JUDr. Peter ARPÁŠ, tel.č.: 0911 607 607, email: arpas.peter@gmail.com webdesign jarpi Kontakt: JARPI s.r.o. Školiace a revízne stredisko BOZP Vašinova 4496/81, 949 01  NITRA Kancelária: M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany Arpáš Ján mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) arpas.peter@gmail.com