ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY (REVÍZIE) vyhradených technických zdvíhacích zariadení VTZZ na vyhradené technické zdvíhacie zariadenia (VTZZ) v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. § 9, § 13, STN 27 0142 a predpisov výrobcu. Vyhradené technické zdvíhacie zariadenia: autožeriavy, stavebné vežové žeriavy, hydraulické ruky, kladkostroje, portálové žeriavy, el. mostové žeriavy v senníkoch a v dieľňach, mostové žeriavy, hydraulické zdviháky, stavebné nákladné výťahy, hydraulické plošiny, hydr. zdviháky, výsuvné rebríky, rolovacie brány, kontajnerové nakladače, viazacie prostriedky... Mostové žeriavy Portálové žeriavy Konzolové žeriavy Nožnicové a kĺbové pracovné plošiny bez ŠPZ Nakladací žeriav ( Hydraulická ruka ) Trvalé žeriavové dráhy Kontajnerové nakladače Kanálové zdviháky Zdviháky v autoservisoch TECHNICKÉ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZÍKOV  REVÍZIE - Vyhradených technických tlakových zariadení                 - TLAKOVÝCH NÁDOB   REVÍZIE - PLYNOVÝCH ZARIADENÍ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --       Kontakt: Ján Arpáš, tel.č.: 0903 566 706, 0905 255 181     email: janarpas@gmail.com
Kontakt: JARPI s.r.o. Školiace a revízne stredisko BOZP Vašinova 4496/81, 949 01  NITRA M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany Arpáš Ján ml. mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com Arpáš Ján st. mobil: 0905 255 181 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ) janarpas@gmail.com JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) Pracovná zdravotná služba (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie. arpas.peter@gmail.com webdesign jarpi