V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie.   Kurz je určený najmä (ale nielen) pre budúcich poľnohospodárov - osoby obsluhujúce vybrané poľnohospodárske stroje a zariadenia: § pri poľnohospodárskych prácach    - klasické mechanizované práce podľa nižšie uvedeného rozdelenia, § pri prácach súvisiacich so zabezpečovaním služieb.   VYBRANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE STROJE A ZARIADENIA Obilné kombajny Samochodné rezačky Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín Iné poľnohospodárske stroje a zariadenia (D. Kŕmne vozy s vlastným pohonom. E. Česačky chmeľu. F. Sušiarne chmeľu, sušičky objemových krmív a zrnín. G. Tvarovacie a granulovacie linky na výrobu krmív. H. Linky na pozberovú úpravu poľnohospodárskych produktov. I. Senážne a silážne veže. J. Pracovné agregáty. K. Samohybné stroje na ochranu rastlín (potrekovače), fekálne prostriedky a čpavkovače. L. Dojace zariadenia. M. Závlahová technika. N. Motorové stroje pre trávniky s výkonom nad 15 kW, motorové kosačky s výkonom nad 15 kW. O. Samochodné kastrovacie stroje pre osivovú kukuricu.) Podmienkou účasti v kurze je potvrdená zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť Žiadosť - Prihláška do kurzu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontakt: JUDr. Peter ARPÁŠ, tel.č.: 0911 607 607, email: arpas.peter@gmail.com Kontakt: ARPÁŠ Školiace a revízne stredisko BOZP, OPP M. Rázusa 32A, 955 01  Topoľčany JUDr. Arpáš Peter mobil: 0911  607  607 (BOZP, PO, stavebné - strojnícke stroje, Obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení , práce vo výškach, lešenári, vodiči, obsluha motorových píl) Pracovná zdravotná služba (dohľad nad pracovnými podmienkami) pre zamestnancov zaradených do I. a II. kategórie. arpas.peter@gmail.com Arpáš Ján ml. mobil: 0903 566 706 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ, viazači bremien a motorové - vysokozdvižné vozíky VZV) janarpas@gmail.com Arpáš Ján st. mobil: 0905 255 181 (vyhradené technické zdvíhacie zariadenia - VTZZ) janarpas@gmail.com webdesign jarpi