Pôsobíme ako odborníci  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (výkon činností bezpečnostného technika – bezpečnostnotechnické služby), ochrany pred požiarmi (výkon činností technika požiarnej ochrany) a najmä v oblasti poskytovania odborného vzdelávania zamestnancov a osôb (kurzy a školenia) a revízií zdvíhacích zariadení a technických kontrol motorových vozíkov na celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí, pričom máme v uvedených oblastiach 30-ročné skúsenosti. Vitajte Vodiči motorových vozidiel Obsluha krovinorezov Obsluha tlakových nádob Kurzy zvárania (zvárači, paliči) Revízie Zdvíhacie zariadenia a viazači bremien Obsluha VZV - motorové vozíky Obsluha stavebných strojov Obsluha poľnohospodárskych strojov Obsluha motorovej reťazovej píly Montáž a demontáž lešenia Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
webdesign jarpi

spolupracujeme odporúčame: