Pôsobíme ako odborníci  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (výkon činností bezpečnostného technika – bezpečnostnotechnické služby) a najmä v oblasti poskytovania odborného vzdelávania zamestnancov a osôb (kurzy a školenia) a revízií zdvíhacích zariadení a technických kontrol motorových vozíkov na celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí, pričom máme v uvedených oblastiach 30-ročné skúsenosti. Vitajte